ارزش پول ارمنستان

نام واحد پول کشور ارمنستان درام است. خود واژه? درام از «درم» پارسی میانه وارد زبان ارمنی شده. امروز در زبان ارمنی واژه درم معنی پول هم می.دهد. ادامه مطلب...